Посетителски център "Поморийско езеро"

Посетителски център "Поморийско езеро"

Черноморски • 0

Поморийско езеро е защитена местност от 2001 г., а високата му природна стойност е оценена и на международно ниво с включването му в Списъка на влажните зони с международно знач..

Чети нататък

 
Извор "Свирлив кладенец"

Извор "Свирлив кладенец"

Дунавски • 0

В село Хлевене се намира един природен феномен,известен с името "Свирлив кладенец"- музикален карстов извор, който се намира на километър и половина югозападно от селото. Това пр..

Чети нататък

 
Екопътека Струилица- Калето- Лъката край Девин

Екопътека Струилица- Калето- Лъката край Девин

Родопски • 0

   Пътеката се намира в непосредствена близост до град Девин и навлиза в защитената местност по поречието на река Девинска. Представлява много приятен маршрут с изкустве..

Чети нататък

 
Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

Тракия • 0

Експозиции на Регионален Природонаучен Музей - Пловдив: Минерали; Ботаника; Безграбначни; Аквариум; Морско дъно; Риби; Земноводни и влечуги; Птици; Бозайници. &nb..

Чети нататък

 
езеро Керкини

езеро Керкини

Рило-Пирински • 0

Бутковското езеро или Бутковският гьол

Чети нататък

 
Еменска (Негованска) екопътека

Еменска (Негованска) екопътека

Стара планина • 0

Великотърновското село Емен е разположено в живописните поли на Предбалкана на 20 км. западно от Велико Търново и на 8 км. от магистралният път В.Търново - София, в непосредстве..

Чети нататък

 
Белинташ
 
Природозащитен център "Пода"

Природозащитен център "Пода"

Черноморски • 0

Природозащитен център "Пода" е защитена местност, намираща се до град Бургас. Морският ни град е заобиколен от множество влажни зони с международно значение за птиците (Атанасов..

Чети нататък