Още едни Каменни гъби - розови и почти неизвестни се намират на около 1,5-2км преди с.Перперек, точно над пътя. (посока на движение Кърджали - с.Перперек)