Побитите камъни са уникален природен феномен, който няма аналог в света.
Има много хипотези за техния произход.
Най-популярната хипотеза твърди, че на това място преди 50 млн. години е съществувало море. Геолозите са го нарекли Лютеско море. С течение на времето на морското дъно са се образували три пласта. Най-долният пласт се състоял от сивожълти мергелни настройки. Над него се образувал дебел слой кварцов пясък. Най-отгоре се образувал пласт от варовик. С течение на времето водата се оттеглила и под влияние на атмосферните условия най-горният пласт започнал да се разрушава. Наситената с варовик от най-горния пласт дъждовна вода започва да прониква в долния слой от кварцов пясък, така двата слоя започват да се спояват и да образуват големи каменни стълбове, подобно на сталактитите в пещерите.
Интересен факт е, че повечето каменни колони са кухи. Според друга хипотеза в тази местност е имало растения от рода на тропическите мангрови дървета. Около тях природата образувала тези каменни колони, и след като растенията изгнили, са останали колоните.
Друга хипотеза твърди, че в този край имало големи скали. С течение на времето протича ерозионен процес и остават само най-здравите части от тях, под формата на каменните колони.
Съществува и предположение, че каменните стълбове са коралови образувания.
Най-новата хипотеза твърди, че от морското дъно извирал газ - метан. Той се издигал нагоре и около него се отлагали отмиращи морски микроорганизми, които се споявали с кварцовия пясък. Така каменните колони израснали отдолу нагоре, а там където е бил газът, са останали кухините.
Разхождайки се по тези места сякаш попадаш в друг свят. Твърди се, че Побитите камъни са силна енергийна област. Единственото тук, което е дело на човешка ръка, е каменният кръг, който се намира в самия край на местността около три невисоки колони. Счита се, че това е най-силният енергиен център на тази уникална гора.
Побитите камъни са уникален природен феномен, който няма аналог в света.
Има много хипотези за техния произход.
Най-популярната хипотеза твърди, че на това място преди 50 млн. години е съществувало море. Геолозите са го нарекли Лютеско море. С течение на времето на морското дъно са се образували три пласта. Най-долният пласт се състоял от сивожълти мергелни настройки. Над него се образувал дебел слой кварцов пясък. Най-отгоре се образувал пласт от варовик. С течение на времето водата се оттеглила и под влияние на атмосферните условия най-горният пласт започнал да се разрушава. Наситената с в..

Покажи всичко