Интересна забележителност в града е Историческия музей. В него се съхраняват над 30 хиляди музейни експоната, които включват находки от неолита, енеолита, ранножелязната и елинистическата епохи, късната античност и Средновековието, открити при археологически разкопки и теренни обхождания в Исперихски район. Във фонд "Нова и най-нова история" се съхраняват вещи, архивни документи и спомени на видни личности. Най-интересните експонати могат да се видят в постоянната музейна експозиция и по време на изложби. На няколко километра от града се намира археологическия резерват Сборяново.Интересна забележителност в града е Историческия музей. В него се съхраняват над 30 хиляди музейни експоната, които включват находки от неолита, енеолита, ранножелязната и елинистическата епохи, късната античност и Средновековието, открити при археологически разкопки и теренни обхождания в Исперихски район. Във фонд "Нова и най-нова история" се съхраняват вещи, архивни документи и спомени на видни личности. Най-интересните експонати могат да се видят в постоянната музейна експозиция и по време на изложби. На няколко километра от града се намира археологическия резерват Сборяново...
Покажи всичко