Археологическият резерват Абритус се намира на 3км от Разград. Възниква като тракийско селище, след което е преустроен като римски град, който достига разцвета си през ІІ-ІVвек. През VІІ-VІІІвек на мястото му възниква българско селище, което съществува до Хвек. Античния град Абритус е един от най-добре проучените в страната.