Международен панаир на народните занаяти
www.etar-fair.org/
Панаирът се провежда ежегодно - първите петък, събота и неделя от месец септември.