Резерватът обхваща най-северно разположената лонгозна гора в България.Намира се в непосредствена близост до курортен комплекс Албена,но попада в землището на с.Оброчище.
Територията му включва част от поречието и устието на р.Батовска,която е единствената непресъхваща река в Добруджанския край.
Тук целогодишно може да се види един много интересен обитател – бялата чапла. И в по-студените зимни дни тази част от гората е пълна с водолюбиви птици – като дребната черна чапла, червеноглавата патица. Оттам по мост се преминава над река Батовска, едно съоръжение, което е построено изключително трудно, защото пясъците на реката много често променят формата си. Освен птиците, които гнездят в гората и тръстиковия масив, се виждат и птиците, които са в морето. Една пътека, започваща почти от моста, навлиза по южния бряг на реката до водното огледало, оттам се открива също една красива гледка, защото цветовете на Балтата в зелено са толкова много, че човешкото око е трудно ги възприеме.


Резерватът обхваща най-северно разположената лонгозна гора в България.Намира се в непосредствена близост до курортен комплекс Албена,но попада в землището на с.Оброчище.
Територията му включва част от поречието и устието на р.Батовска,която е единствената непресъхваща река в Добруджанския край.
Тук целогодишно може да се види един много интересен обитател – бялата чапла. И в по-студените зимни дни тази част от гората е пълна с водолюбиви птици – като дребната черна чапла, червеноглавата патица. Оттам по мост се преминава над река Батовска, едно съоръжение, което е построено изключително труд..

Покажи всичко