Село Оногур се намира близо до Силистра. В землището има малък язовир - т.н "Оногурски гьол", събиращ оскъдните вече води на Суха река.
При язовира, в около 50 метрова скала наричана от местните "Шан кале", е прокопан тунел с дължина около 50 метра. В средата на тунела е изсечено овално помещение с два прозореца гледащи към реката. Прави впечатление, че като се излезе от другата страна на тунела в скалите има следи от дупки вероятно за някакви дървени конструкции, може би стълби или преградни стени на различни помещения.
Село Оногур се намира близо до Силистра. В землището има малък язовир - т.н "Оногурски гьол", събиращ оскъдните вече води на Суха река.
При язовира, в около 50 метрова скала наричана от местните "Шан кале", е прокопан тунел с дължина около 50 метра. В средата на тунела е изсечено овално помещение с два прозореца гледащи към реката. Прави впечатление, че като се излезе от другата страна на тунела в скалите има следи от дупки вероятно за някакви дървени конструкции, може би стълби или преградни стени на различни помещения. ..

Покажи всичко