В периода от 17.05. до 19.06. 2011 г. в зала ІV-та на Регионален археологически музей Пловдив ще бъде изложено Вълчитрънското златно съкровище (ХІV-ХІІІ в. пр. Хр.).