Демир баба теке е сред популярните алевийски светилища, използвани и в наши дни. Преплитането на алевийски, християнски и езически традиции намира израз и в съществуващите до днес ритуали, които се извършват на това място: преспиването върху околните скали с цел изцерение и добиване на сила, връзване на парцалчета от дрехи по околните дървета, курбан от благодарност. Легенда разказва за незапомнена суша в района. Демир Баба чул молитвите на хората и бръкнал с ръка в скалата. От нея бликнала животворната вода. В памет на сътвореното чудо изворът днес е наречен „Беш пармак“ /в превод „Петте пръста”/. Според легендите и преданията при текето Демир Баба е имало древно тракийско селище, българско оброчище и манастир "Св.Георги". Сегашната постройка е разположена върху стара гробница, което се вижда от останалите веществени следи за предишен строеж, издигнат над голяма скала, вградена в една от стените на сградата на текето Демир Баба. В близост се намират тракийския град Хелис и тракийското светилище "Камен Рид"Демир баба теке е сред популярните алевийски светилища, използвани и в наши дни. Преплитането на алевийски, християнски и езически традиции намира израз и в съществуващите до днес ритуали, които се извършват на това място: преспиването върху околните скали с цел изцерение и добиване на сила, връзване на парцалчета от дрехи по околните дървета, курбан от благодарност. Легенда разказва за незапомнена суша в района. Демир Баба чул молитвите на хората и бръкнал с ръка в скалата. От нея бликнала животворната вода. В памет на сътвореното чудо изворът днес е наречен „Беш пармак“ /в превод „Петте пръс..
Покажи всичко