Свещарската гробница е разкрита е през 1982 г. при разкопките на високата Гинина могила край селото. Заедно с другите две изящни по-малки гробници - близнаци, тя образува единен архитектурен комплекс. Времето й на построяване, съвпада с периода на голям политически, икономически и културен разцвет на древнотракийските племена - гетите. Това е царска гробница, в която вероятно е погребан гетския владетел Друмихед. Богатата украса и съвършена архитектура на гробницата подчертават политическата мощ на владетеля. Изградена е от гладко обработени каменни блокове от мек варовик. Състои се от коридор (дромос) и три квадратни камери - предверие, странично помещение и гробна камера, покрити с полуцилиндричен свод. Много оригинално приложение в украсата на гробната камера са четири дорийски и една коринтска полуколона, долепени до стените, които поддържат архитрав и фриз от метопи и триглифи. В тази архитектурна рамка умело е вместена скулптурна украса от 10 женски фигури с вдигнати ръце като кариатиди, изпълнени във висок релеф, високи 1.20м, представени фронтално. В централната камера върху стената над гробните легла е развита в рисунка темата за обожествяването на владетеля. В центъра на композицията богинята поднася златен венец на владетеля, представен като конник. От двете им страни пристъпва процесия от прислужници и оръженосци с различни дарове в ръце. Тази рисунка по композиция и идея е много близка до големия фриз от Казанлъшката гробница.Свещарската гробница е разкрита е през 1982 г. при разкопките на високата Гинина могила край селото. Заедно с другите две изящни по-малки гробници - близнаци, тя образува единен архитектурен комплекс. Времето й на построяване, съвпада с периода на голям политически, икономически и културен разцвет на древнотракийските племена - гетите. Това е царска гробница, в която вероятно е погребан гетския владетел Друмихед. Богатата украса и съвършена архитектура на гробницата подчертават политическата мощ на владетеля. Изградена е от гладко обработени каменни блокове от мек варовик. Състои се от коридор..
Покажи всичко