Има още две интересни неща, свързани с този метох.
1. Тук се е криел Васил Левски. Пази се самото скривалище.
2. В манастирът се съхраняват мощите на Св. Сава Сръбски.